ΕΥΔΑΠ Γείωση

Βασική επισήμανση:  ΦΕΚ 552 Β’ 26 03 2009: Κανονισμός λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Άρθρο 25.8. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσ...
Read More →

Θεμελιακή Γείωση

Θεμελιακή Γείωση. 1. Για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, οι οποίες διαθέτουν Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σ...
Read More →

Υποχρέωση RCD (ρελε ηλεκτροπληξίας)

Προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτροπληξία, με εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος. Η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος κ...
Read More →

Προσφορά

Με κάθε τοποθέτηση αντικεραυνικού προστασίας, δώρο η μέτρηση της γείωσης προστασίας της οικίας και του ρελέ διαρροής με εγκεκριμέ...
Read More →