Αναλαμβάνουμε την μελέτη για τον φωτισμό του χώρου σας καθώς και την εφαρμογή της  ανάλογα με τις απαιτήσεις και με γνώμονα την αρχιτεκτονική του. Πριν την υλοποίηση της μελέτης και κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου αλλά και νωρίτερα μπορούν να γίνουν δειγματισμοί προϊόντων και απόδοσης φωτισμού.